ponedjeljak, 12. veljače 2024.

Hamlet

Glavni lik Hamlet se zvao

u zadnjem činu na pod je pao.

Njegov otac isto Hamlet je bio

spavajući u vrtu snove je snio.

Kad je vidio svog oca kao duha,

od njegova straha nije se čula muha.

Ofelija mu se zvala draga,

smrti se Hamlet bojao kao vraga.

Ludost mu je od ruke išla, 

Ofelija je zbog tog s uma sišla.

Horacije mu se prijatelj zvao

za Hamleta on bi sve dao.

Nije znao što bi od života

po glavi mu se svašta mota.

Svog strica ubio je mačem,

svoju smrt završio je plačem.


Marica Ploskonka, 3.a
Nema komentara:

Objavi komentar